0979176350

Monthly Archives - Tháng Ba 2016

Download miễn phí eBook: Web UI Patterns 2016 (Tập 1)

Web UI Patterns 2016 (Tập. 1) dài 144 trang, giải thích làm thế nào để sử dụng các mẫu giao diện người dùng hiệu quả hiện nay dựa trên 142 ví dụ chọn lọc kỹ lưỡng. Hướng dẫn biên soạn 37 mẫu giao diện người dùng hữu ích, mỗi một lời giải thích, thực hành tốt nhất, và 3-4 ví dụ từ một số các trang web thành công nhất, chính từ của Alexa top 100.ebook miễn phí này phân...

11 Lời khuyên cho một Website tốt hơn

Muốn có một trang web tốt hơn và không biết bắt đầu từ đâu? Hoặc, bạn có nghĩ thay đổi trang web của bạn là ngoài tầm kiểm soát của bạn?Nhiều chủ trang web rằng một trang web tốt hơn có nghĩa là một đại tu hoàn chỉnh - một trang web thương hiệu mới. Trong một số trường hợp đó có thể đúng, nhưng theo kinh nghiệm của tôi một vài tinh chỉnh có thể làm cho sự...