0979176350

Giao diện tạp chí Newspaper

Giao diện tạp chí Newspaper


Portfolio Description

Newspaper là một giao diện cho phép bạn viết các bài báo và bài đăng trên blog một cách dễ dàng. Giao  diện Newspaper  phù hợp cho một trang web tin tức, báo, tạp chí, xuất bản hoặc đánh giá. Nó cũng hỗ trợ video từ YouTube và các tính năng đánh giá. Nó thực sự hỗ trợ SEO nhanh và ổn định, và trên hết, nó tải nhanh, đơn giản và dễ sử dụng. Ngoài ra, Newspaper cũng hỗ trợ Quảng cáo Google AdSense.

giao dien tap chi newspaper

Portfolio Details
  • Client:

    Newspaper