Giao diện web thời trang NH

Giao diện web thời trang NH


Project Description

NEIGHBORHOOD là một giao diện tối ưu mobile, được xây dựng trên nền tảng Twitter Bootstrap framework tới 1170px. Với một thiết kế hiện đại, gọn gàng … cung cấp khả năng tùy biến vô hạn, cho phép bạn tạo ra nhiều mẫu phù hợp với nhiều loại shop thời trang.

Live Preview