0979176350

Hosting không giới hạn – Hosting Unlimited

Mã dịch vụTDGU01TDGU02TDGU03TDGU03+TDGU04TDGU04+TDGU05
Bandwidth5 GB10 GB20 GB
Unlimited
30 GB
Unlimited
40 GB
Unlimited
60 GB
Unlimited
80 GB
Unlimited
Disk Space500 MB800 MB1.000 MB1.500 MB2.000 MB3.000 MB4.000 MB
Addon Domain0010203040507
Sub Domains030515
Unlimited
25
Unlimited
30
Unlimited
35
Unlimited
40
Unlimited
Parked Domains020406
Unlimited
10
Unlimited
15
Unlimited
20
Unlimited
30
Unlimited
FTP Accounts020305
Unlimited
07
Unlimited
10
Unlimited
15
Unlimited
20
Unlimited
MySQL Accounts02040507121516
Email Accouts051020
Unlimited
30
Unlimited
50
Unlimited
80
Unlimited
100
Unlimited
Hợp đồng tối thiểu12 tháng06 tháng03 tháng03 tháng03 tháng03 tháng01 tháng
VND/THÁNG29.00050.00078.000110.000145.000200.000250.000