0979176350

Hosting không giới hạn – Hosting Unlimited

Mã dịch vụ TDGU01 TDGU02 TDGU03 TDGU03+ TDGU04 TDGU04+ TDGU05
Bandwidth 5 GB 10 GB 20 GB
Unlimited
30 GB
Unlimited
40 GB
Unlimited
60 GB
Unlimited
80 GB
Unlimited
Disk Space 500 MB 800 MB 1.000 MB 1.500 MB 2.000 MB 3.000 MB 4.000 MB
Addon Domain 0 01 02 03 04 05 07
Sub Domains 03 05 15
Unlimited
25
Unlimited
30
Unlimited
35
Unlimited
40
Unlimited
Parked Domains 02 04 06
Unlimited
10
Unlimited
15
Unlimited
20
Unlimited
30
Unlimited
FTP Accounts 02 03 05
Unlimited
07
Unlimited
10
Unlimited
15
Unlimited
20
Unlimited
MySQL Accounts 02 04 05 07 12 15 16
Email Accouts 05 10 20
Unlimited
30
Unlimited
50
Unlimited
80
Unlimited
100
Unlimited
Hợp đồng tối thiểu 12 tháng 06 tháng 03 tháng 03 tháng 03 tháng 03 tháng 01 tháng
VND/THÁNG 29.000 50.000 78.000 110.000 145.000 200.000 250.000