0979176350

Tag - Web UI Patterns 2016

Download miễn phí eBook: Web UI Patterns 2016 (Tập 1)

Web UI Patterns 2016 (Tập. 1) dài 144 trang, giải thích làm thế nào để sử dụng các mẫu giao diện người dùng hiệu quả hiện nay dựa trên 142 ví dụ chọn lọc kỹ lưỡng. Hướng dẫn biên soạn 37 mẫu giao diện người dùng hữu ích, mỗi một lời giải thích, thực hành tốt nhất, và 3-4 ví dụ từ một số các trang web thành công nhất, chính từ của Alexa top 100.ebook miễn phí này phân...